تیم راهبری و کاربری مناطق

تیم راهبری و کاربری

ستاد مرکزی

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

محسن شیرازی

حمید آریاراد

حیدر صالح

مجید محمدی

تعدادی: حسین حسین زاده
ریالی: داود سلمان زاده
ارتباط با فروش: حسن مرادی

علی شاملو

علی خلیلی

مسئول تضمین کیفیت

علی اصغر حیدرزاده

سعیده گلابگیر

سیروس قاسمی

داود سلمان زاده

حسین حسین زاده

داود سلمان زاده

داود سلمان زاده

کارشناسان اجرایی فرایند

علی اصغر حیدر زاده
محسن آذرگل
مژگان علیزاده

مرتضی قلی
مهدی محرمخانی

سیروس قاسمی
فاطمه حاج نوروزی
لیلا لاری

ادریس پیمان نژاد

مرتضی رستمی
الهام حیدری

مجتبی مجیدی
مهرداد ذوالقدری
حسن مرادی
رضا قهرمانی
مرتضی رستمی
الهام حیدری
لائقه مصلحی

ایمان محمدیان
مرتضی رستمی
حسین چکیده
الهام حیدری
لائقه مصلحی

 

مجتمع دخانیات تهران

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

حمید افلاکی

حمید افلاکی

حمید افلاکی

حمید افلاکی

حمید افلاکی
جواد خادمی

 

 

مسئول تضمین کیفیت

حسن راد قویدل

روح الله پایان

روح الله پایان

حسن راد قویدل

رضا پورتالاری
فرزاد احمدنیا

 

 

کارشناسان اجرایی فرایند

پیام رمضانی
مهشید جواهر منش

محمد ابراهیم عباسی
ابراهیم رحیمی
سمیرا سلطانی

محسن شایان
فرشاد عزت کمالی

شیوا مغتنم

شاهپور جلاب
مهناز بندگان
محمد اعلائی

 

 

 

 

مجتمع دخانیات گیلان

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

محمود عاصی ربانی

محمود عاصی ربانی

محمود عاصی ربانی

محمود عاصی ربانی

محمود عاصی ربانی

محمود عاصی ربانی

محمود عاصی ربانی

مسئول تضمین کیفیت

ناصر محمدی – عباس قربانی زاد

محسن بشری-  محمدحسین بهدانی

ناصر محمدی – اسماعیل فتحی

عباس قربانی زاد

عباس قربانی زاد-سید جواد میری ارم ساداتی  –  امیر حسین بلالایی

عباس قربانی زاد

حسین سبحانی پور

کارشناسان اجرایی فرایند

عباس سرفراز-عباس کاشف زمانه-اسماعیل فتحی-کیانوش تقابنی- سیدعلی سیدین-حمیدسبحانی پور- سیدجواد میری ارم ساداتی -    مهرداد رجب زاده-محسن  یوسفی-مهرداد بخشی  پور( صومعه سرا )-  علیرضا مقدس

عبدالحسین صالحی

کیانوش تقابنی – عباس کاشف زمانه

عباس قربانی زاد

مهرداد بخشی پور-مسعودکاردوست- ابراهیم طالبی-جواد زارع-فرهاد عبدالهی-سعیدصومعه سرایی ثابت- سعید حسین پور- مصطفی تطهیری- محسن یوسفی-محمدرضا ستاری-                               مریم قرامحمدی-حسین روان پرست-مرتضی عاشورزاده- علی بهجت

حمید سبحانی پور- محمد بهزاد فر 

حمید سبحانی پور- سید محمدحسینی

 

 

 

 

مجتمع دخانیات گلستان

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

حسینعلی خطیبی

حسینعلی خطیبی

حسینعلی خطیبی

حسینعلی خطیبی

مازیار جعفری

مهدی پاطی

مهدی پاطی

مسئول تضمین کیفیت

مهنوش مازندرانی

کامران خواجوی

مهنوش مازندرانی

مازیار جعفری

محمدرضا جعفری

مازیار جعفری

مازیار جعفری

کارشناسان اجرایی فرایند

مازیار جعفری-فاطمه جهانشاهی- سعیده فرج نژاد- محمدرضا عیسایی-عاطفه صابری-محمد مهدی صادقی-حبیبه قدمنان-حسین اصغری-منوچهر صداقتی-کامران خواجوی-محمدعلی رمضانی-ابراهیم کاظمی-محمدحسن مقصودنیا-مصطفی پیاده کوهسار-محمدعلی دینی

عاطفه صابری
منوچهر صداقتی
محمدرضا عیسایی

فاطمه جهانشاهی
سعیده فرج نژاد
محمدرضا عیسایی
عاطفه صابری
محمد مهدی صادقی
حبیبه قدمنان
حسین اصغری
منوچهر صداقتی
کامران خواجوی

محمد مهدی صادقی
محمدرضا عیسایی

گلساسادات شیخ الاسلامی
سمیه طیبی
سمیه نجاتی
آنه گل کنعانی
ملیحه کریمی طالقانی
محمد برزین
محمد رستمانی

وحید طیبی
علی حیدری
سمیه دنکوب
علی اکبر شهری
مجید آریاراد

وحید طیبی
علی حیدری
علی اکبر شهری
سمیه دنکوب
مجید آریاراد

 

 

 

مجتمع دخانیات مازندران

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

مجتبی کیانی فر

مجتبی کیانی فر

مجتبی کیانی فر

مجتبی کیانی فر

مجتبی کیانی فر

مجتبی کیانی فر

مجتبی کیانی فر

مسئول تضمین کیفیت

سید احمد موسوی

نریمان نادری

سید احمد موسوی

عبدالعلی بنائیان

عبدالعلی بنائیان

عبدالعلی بنائیان

عبدالعلی بنائیان

کارشناسان اجرایی فرایند

علیرضاابراهیم زاده -علی موسی پور-حمید سعدالهی-مجید واحدی-آرمان نقی پور-عسگری عابدیان-علی اصغر سالخورده-عباس صیادی-مهدی اصفهانی-مهدی قاسم پور- زهرا خودخواه- مجتبی حق شناس -محمد رستم پور -آرش عمادی- داریوش باطبی-نبی الله حسین پور-علیرضا عزیزی-فریدون طهمورسی-علیرضا امیر سلیمانی-مرتضی عینی-محمد رجبعلیان-امنه طهماسبی

مجتبی حق شناس-محمدرستم پور-محمدرجبعلیان

آرمان نقی پور-مهدی قاسم پور-علیرضا عزیزی - زهرا خودخواه-نبی حسین پور-محمدرستم پور -مجتبی حق شناس-مرتضی عینی-فریدون طهمورسی-علیرضا ابراهیم زاده- آرش عمادی

آرش عمادی-مرتضی عینی

آرش عمادی-مرتضی عینی-فریدون طهمورسی-علی اصغر سالخورده-آمنه طهماسبی -ایمان عنایتی-شعبان محسنیان-مجید واحدی-علی موسی پور-شمس الدین مبرا-عادل حیدریان-مهدی قاسم پور

آرش عمادی-علی لاکدشتی - امین کامران

آرش عمادی -حسین یزدانی-سید رحمت هاشمی

 

 

 

 

مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

مهران پاشایی

مهران پاشایی

مهران پاشایی

مهران پاشایی

مهران پاشایی
رعنا حکمتی راد
سعید سیاقی

جواد نجفی

جواد نجفی

مسئول تضمین کیفیت

رعنا حکمتی راد
حمیده زلفی

رعنا حکمتی راد
هادی عباسی

رعنا حکمتی راد
باقر برقی

رعنا حکمتی راد
حمید جواندوست

کیوان رضوی
روح اله حسین پور
فرهاد صمد زاده
سعید سیاقی

علی ایمانی
مهران پاشایی
ناصر فرشی
حمیده زلفی
ناصر نوری
امین موسوی

ناصر فرشی
علی ایمانی
مهران پاشایی

کارشناسان اجرایی فرایند

شیوا آزاد-شیلا اعلائی-احسان ولی بیگلو-شیلان یوسفی-مهسا دهقاندخت-کاووس غفارژاد-رسول خسرو زاد-محمود بیرنگی-هادی عباسی-باقر برقی

احسان ولی بیگلو-علی اکبر اخلاصمند - شیلان یوسفی-شیلا اعلائی-حمیده زلفی- شیوا آزاد-کاوس غفارنژاد-امیر رستمی

غلامرضا خلیل نژاد-حمیده زلفی-محمود بیرنگی-شیوا آزاد-مهسا دهقاندخت-شیلان یوسفی-شیلا اعلائی

کیوان رضوی- محمود بیرنگی-رسول خسرو زاد-احسان ولی بیگلو

رسول خسرو زاد-احسان ولی بیگ لو-مرتضی پناهی-اکبر غلامی-اکبر خجسته-اصغر خانلاری

امین موسوی -ناصر نوری-شیوا آزاد-شیلا اعلائی

امین موسوی -ناصر نوری-شیوا آزاد-شیلا اعلائی
ایمان بهرامی نیا
مهدی محمدپور
رامین تقوی
محمدشریفی

مسئول عملیاتی فرایند خوی

علیرضا فرازان
طیبه علی محمدلو
حمیده حاجی بکی
طاهره احمدی خواه

علی مهدی موسوی
بهناز رستگار

مقصود قوچخانی

حسین وطن داری

ریالی: علی اکبر علی زاده
تعدادی: سید مهدی مرتضوی زاده

رضا علیزاده
اکبر واحدی

رضا علیزاده
عزیز احمد زاده اصل
اکبر واحدی
صالح رضایی

 

 

 

 

 

مجتمع دخانیات اصفهان

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

الهام داودیان

الهام داودیان

الهام داودیان

الهام داودیان

الهام داودیان

حمید عموزیدی
الهام داودیان

حمید عموزیدی
الهام داودیان

مسئول تضمین کیفیت

سعید شومالی

سعید شومالی

سعید شومالی

سعید شومالی

سعید شومالی

سعید شومالی
حسین خسروی

سعید شومالی
حسین خسروی

کارشناسان اجرایی فرایند

فرید امامی
شیرین رضائیه

محسن رشیدپور

شیرین رضائیه

روح اله خانی

روح اله خانی

رسول دهقانی

میلاد تاجی زادگان
محسن تاجی زادگان
مجید کریمی

 

 

مجتمع دخانیات کردستان

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

علی صانعی

علی صانعی

آرمین آزادگان

پیمان اصلی

پیمان اصلی

امید محمدی

امید محمدی

مسئول تضمین کیفیت

علی صانعی

علی صانعی

آرمین آزادگان

پیمان اصلی

مسعود غفاری
پرشنگ رحیم زاده

فایضه فاطمی

فایضه فاطمی

کارشناسان اجرایی فرایند

پیمان اصلی
آرمین آزادگان
داریوش صداقت کردستانی
علیرضا پاشایی
رسول اسمعیلی
روشن کنعانی
زاهد بالیده
صلاح سام
مجید قادری
پرشنگ رحیم زاده
پروانه صبوری

علی صانعی

آرمین آزادگان

حمید محمدی
حکمت قادرزاده

مسعود غفاری
پرشنگ رحیم زاده
یحیی فتوحی

امید محمدی

نیما شاکری
صلاح سام
مژگان محمدی
صلاح الدین فتاحی
کورش محمودی
شورش محمدی
شبنم خاتونی
یحیی فتوحی

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مدیر عملیاتی و صاحب فرایند

محمد حسن عسکری

رضا کاردر رستمی

حسین گل محمدیان

محمد جعفر احسانبخش

سید باقر اظهری

 

 

مسئول تضمین کیفیت

رضا کاردر رستمی

محمد جعفر احسانبخش

رضا کاردر رستمی

رضا کاردر رستمی

میثم گودرزی

 

 

کارشناسان اجرایی فرایند

رضا کاردر رستمی
سید باقر اظهری
حسین گل محمدیان
محمد جعفر احسانبخش
میثم گودرزی

رضا کاردر رستمی
محمد جعفر احسانبخش
سید باقر اظهری

حسین گل محمدیان

محمد جعفراحسانبخش
میثم گودرزی

سید باقر اظهری
میثم گودرزی

 

 

 

 

ادارات استانی

 

جایگاه در تیم

دفتر کل
(حسابداری)

جبران خدمت
(حقوق و دستمزد)

دریافت و پرداخت
(خزانه داری)

مدیریت دارایی
(اموال)

انبار و موجودی کالا

فروش عمده

پخش مویرگی

مسئول عملیاتی فرایند در آذربایجان شرقی

عمران زارع مهاری

مهدی مختاری

عمران زارع مهاری

داریوش ملک زاده

ایوب زاهدی

مهدی کمالی راد

اباذر ذوالفقاری

مسئول عملیاتی فرایند در اردبیل

فرشاد نعمتی

فرشاد نعمتی

زهرا شیخ الاسلامی

رضا تربیتی

فرشاد نعمتی

حجت اکبریان

حجت اکبریان

مسئول عملیاتی فرایند در استان تهران

اختر کیانی

اختر کیانی

اختر کیانی

اختر کیانی
مینا جهان مهین

رضا عموزاد خلیلی
بهمن قنبری
اکبر درویشی
سعید صفرنیا

رضا عموزاد خلیلی

رضا عموزاد خلیلی
امیر محمودی قلعه

مسئول عملیاتی فرایند در البرز

داوود حسن زاده
فاطمه ستوده

-

-

-

داوود حسن زاده
سید قاسم میرپور
مانیا مسروری (هشتگرد)

داوود حسن زاده
سید قاسم میرپور
فاطمه ستوده

داوود حسن زاده
سید قاسم میرپور
فاطمه ستوده

 مسئول عملیاتی فرایند در ایلام

زینب مولایی

حبیب اله علی میرزایی

زینب مولایی

زینب مولایی

علی یوسفی

علی یوسفی

علی یوسفی
حامد محمدی
علی نوری

مسئول عملیاتی فرایند در بوشهر

صابر  صابری تروجنی

صابر  صابری تروجنی

صابر  صابری تروجنی

صابر  صابری تروجنی

صابر  صابری تروجنی

فریده جلالیان

فریده جلالیان
مهرداد بلوکی

مسئول عملیاتی فرایند در چهارمحال بختیاری

بهمن پورهاشمی

بهمن پورهاشمی
روح الله سلیمی

بهمن پورهاشمی

بهمن پورهاشمی
لیلا گله داری

تعدادی: مصطفی عبدالهی
ریالی: بهمن پورهاشمی
فروش: مصطفی عبدالهی
مهدی نادری

مصطفی عبدالهی
بهمن پورهاشمی

مصطفی عبدالهی
بهمن پورهاشمی
محمد نادری
حمیدرضا ترابی
مازیار ربیعی
فاطمه رستمی

مسئول عملیاتی فرایند در خراسان رضوی و جنوبی

ابراهیم احمدی

امید افسری

ابراهیم احمدی
امید افسری

ابراهیم احمدی
جمال الدین عبدالهی

ابراهیم احمدی
جمال الدین عبدالهی
خانم ابراهیمی
جواد رضایی

ابراهیم احمدی
سمیه کوهگرد
خانم ابراهیمی

ابراهیم احمدی
خانم ابراهیمی
حمیدرضا ناصری

ادارات خراسان رضوی و جنوبی

ابراهیم احمدی
امین کریمی

امید افسری
امین کریمی

ابراهیم احمدی
امین کریمی

ابراهیم احمدی
امین کریمی

ابراهیم احمدی
امین کریمی
جلال سرگلزایی

اسماعیل دلاورزاده
امین کریمی
جلال سرگلزایی

اسماعیل دلاورزاده
امین کریمی
امیر جواهری

مسئول عملیاتی فرایند در خراسان شمالی

رقیه پرتوی فر

رقیه پرتوی فر

رقیه پرتوی فر

رقیه پرتوی فر

علی قاسمی
محمدعلی صادقپور
رضا نعمتی

علی قاسمی
محمدعلی صادقپور
رقیه پرتوی فر

علی قاسمی
محمدعلی صادقپور
رقیه پرتوی فر

مسئول عملیاتی فرایند در خوزستان

محمدرضا حراجی

محمدرضا حراجی

محمدرضا حراجی

محمد صداقت

محمدرضا حراجی

رضا رجب پور

رضا رجب پور

مسئول عملیاتی فرایند در زنجان

نورالدین احمدی
سعید بختیاری

نورالدین احمدی

نورالدین احمدی
جبار احمدی خورشیدی

نورالدین احمدی
جبار احمدی خورشیدی

نورالدین احمدی

نورالدین احمدی
جبار احمدی خورشیدی

نورالدین احمدی
جبار احمدی خورشیدی

مسئول عملیاتی فرایند در سمنان

مجید عموزادی خلیلی

محمدمهدی شهری

مجید عموزادی خلیلی

مجید عموزادی خلیلی

احمد سلیمانی

احمد سلیمانی

احمد سلیمانی

مسئول عملیاتی فرایند در سیستان و بلوچستان

محمد سعید زندی نژاد

محمد سعید زندی نژاد

محمد سعید زندی نژاد

محمد سعید زندی نژاد

محمد سعید زندی نژاد

سعید شیبانی مقدم

سعید شیبانی مقدم
نادر ناروئی
اکبر شهنوازی
محمدشریف دادوند
عبدالحلیم قنبرنژاد

مسئول عملیاتی فرایند در فارس و کهکیلویه

مهدی نیکوبخت
رقیه غزالی

مهدی نیکوبخت

مهدی نیکوبخت
حسین غفوری نسب

روح اله فرج اله زاده

مهدی نیکوبخت
مرضیه دهقانی

علی بیرمی

حمید انصاری
روح اله فرج اله زاده

مسئول عملیاتی فرایند در قم

مجتبی نیکوگفتار ناطق

مجتبی نیکوگفتار ناطق

مجتبی نیکوگفتار ناطق

مجتبی نیکوگفتار ناطق

حمیدرضا رنجبر رباطی

حمیدرضا رنجبر رباطی

حمیدرضا رنجبر رباطی
مجتبی نیکوگفتار ناطق

مسئول عملیاتی فرایند در قزوین

جمیل فیاضی

جمیل فیاضی

جمیل فیاضی

جمیل فیاضی

ناصر نوروزی رزانی

ناصر نوروزی رزانی

محمدجعفر رحمانی خلیل
مرتضی سلمانی
سعید غلامی
علی صدیقی

مسئول عملیاتی فرایند در کرمان

شهلا فرحناک

شهلا فرحناک

شهلا فرحناک

سیدمحمدمهدی وزیری

محمد فهرجی آزاد

محمد فهرجی آزاد

محمد فهرجی آزاد

مسئول عملیاتی فرایند در کرمانشاه

عابدین امجدیان

عابدین امجدیان

عابدین امجدیان

عابدین امجدیان

رامین حسینی

رامین حسینی

رامین حسینی

مسئول عملیاتی فرایند در مرکزی

رشید واشقانی فراهانی

عفت صفدری

رشید واشقانی فراهانی

حمیدرضا قاسمی

اسماعیل شریفی نهاد

اسماعیل شریفی نهاد

اسماعیل شریفی نهاد

مسئول عملیاتی فرایند در هرمزگان

توکلی

توکلی

توکلی

توکلی

خوش نمک

خوش نمک

خوش نمک

مسئول عملیاتی فرایند در همدان

مهدی اسدی

مهدی اسدی

مهدی اسدی

حمید رضا آئینی

حمید رضا آئینی
مجید بندری

مجید بندری

مجید بندری
محسن سلگی
رحمت اله مرادیان
کیانوش الهیاری
محمدامین عبدالهیان
ابوالفضل نورعلی
امیرعباس مطلق

مسئول عملیاتی فرایند در یزد

مجید امامی

مجید امامی
زهرا فلاح

مجید امامی

مجید امامی
هادی شاهدی
علی اکبر پاراچ پور

مجید امامی
مجید زرگر

علیرضا دره شیری
مجید زرگر

علیرضا دره شیری
مجید زرگر
زهره یعقوبیان

مسئول عملیاتی فرایند در لرستان

معصومه علیپور

معصومه علیپور

معصومه علیپور

معصومه علیپور

سامان بهاری

سامان بهاری

سامان بهاری