کارگروه راهبری

شرکت دخانیات ایران (سهامی عام)

کارگروه راهبری استقرار سیستم های یکپارچه

این کارگروه بمنظور برگزاری جلساتی مشترک  میان خبرگان مسلط به سیستم ها و فرایندهای حوزه ای از قسمتهای مختلف شرکت، با هدف برنامه‌ریزی و سازماندهی، پیاده‌سازی، کنترل کیفیت و پشتیبانی و  نظارت فنی بر روند اجرای پروژه، در جهت افزایش درصد موفقیت آن، تشکیل و نتایج حاصل را به کمیته راهبری گزارش می نماید. 

اعضای ثابت کارگروه راهبری:

·         محمدجواد بلوچیان، مدیر پروژه خریدار

·         سعید تشکری، مدیر برنامه ریزی

·         مصطفی ساکی، معاون بودجه و امور مالی

·         محسن شیرازی، رئیس اداره حسابداری مالی

·         علی خلیلی، رئیس فروش مویرگی

·         مجید قلی بیگیان، رئیس نرم افزار (دبیر)

·         مژده جلالی زند، مدیر پروژه فروشنده

 

جلسات این کارگروه با حضور 5 نفر از اعضای ثابت به رسمیت شناخته می شود. 

ماموریتهای کارگروه راهبری

·         بررسی و تایید طرح های ارائه شده توسط مجری

·         ارائه گزارش مستمر دوره ای پیشرفت پروژه به کمیته راهبری

·         پیشنهاد ساختار و اعضاء کارگروه های تخصصی در صورت نیاز به کمیته راهبری از قبیل:

§       کارگروه های تخصصی اطلاعات پایه

§       کارگروه های تخصصی راهبری و نگهداری سیستم ها

·         فراهم آوردن نیازمندی ها و پیش نیاز های پروژه

·         نظارت ، ارزیابی و کنترل کیفی مستمر بر روند استقرار موضوع پروژه

·         معرفی راهبران، کاربران کلیدی و نهایی جهت آموزش و تحویل سیستم به تفکیک مناطق

·         تصمیم گیری در خصوص حقوق دسترسی ها به سیستم

·         طراحی برنامه مدون جهت نگهداشت و بهبود مستمر

 

اعضای متغیر ستادی کارگروه راهبری: 

·         فرامرز قلعه نایبی، مدیر امور مجامع

·         هادی رحمانی، سرپرست بازاریابی و فروش

·         مجید سلامتی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات

·         عیسی چمبر، معاون برنامه ریزی

·         علی شاملو، رئیس فروش و بازاریابی

·         حمید آریاراد، رئیس حقوق و دستمزد

·         داوود سلمانزاده، رئیس حسابداری صنعتی

·         علی عباسی، کارشناس فروش

·         علی خندان، کارشناس ارشد بودجه و امور مالی

·         غلامعلی عباس سوری، رئیس بودجه

·         مهدی رحمتی، کارشناس ارشد متخصص فروش و بازاریابی

·         عباس غندالی، کارشناس ارشد بودجه و امور مالی

·         جعفر سجادی، رئیس بازاریابی

·         علی حجازی، رئیس داده آمایی

·         بهنام مهرآسا، رئیس زیرساخت

·         شیرین ختایی، رئیس مرکز داده

·         حمیدرضا حاج صمدی، نماینده فناوری اطلاعات حراست

 

اعضای متغیر مجتمع ها: 

·         مجید افلاکی و علیرضا ویسی، نمایندگان مجتمع دخانیات تهران

·         مسعود رهبر و حسین سبحانی پور، نمایندگان مجتمع دخانیات گیلان

·         مجتبی کیانی فر و فتح اله اسدی، نمایندگان مجتمع دخانیات مازندران

·         کیوان رضوی و جواد نجفی، نمایندگان مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

·         الهام داودیان و حمید عموزیدی، نمایندگان مجتمع دخانیات اصفهان

·         علی صانعی و وریا سلیمی، نمایندگان مجتمع دخانیات کردستان

·         علیرضا ملاشاهی و مهدی پاتی، نمایندگان مجتمع دخانیات گلستان

·         محمدحسن عسگری و جواد عموزاد خلیلی، نمایندگان مرکز تحقیقات تیرتاش