کمیته راهبری

شرکت دخانیات ایران (سهامی عام)

کمیته راهبری استقرار سیستم های یکپارچه

 این کمیته باهدف کنترل پیشرفت اجرای موضوع قرارداد و کمک به بررسی مشکلات و ریسک‌های  موجود و تعیین راهکارهای احتمالی و تایید و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز تیم پروژه و هماهنگی در میان حوزه های مختلف پروژه تشکیل می‌شود. 

اعضاء کمیته راهبری: 

·           معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

·           معاون مالی و منابع انسانی

·           معاون بازاریابی و فروش

·           مدیر بودجه و امورمالی

·           مدیر بازاریابی و فروش

·           مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی

·           مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مدیر پروژه خریدار)

·           مدیر پروژه فروشنده

 

ماموریتهای کمیته راهبری

 

·           حمایت اجرایی از پروژه و نظارت و کنترل پیشرفت آن  بعنوان تصمیم گیرنده نهایی

·           تصمیم گیری در خصوص سیاست های کلان پروژه

·           ابلاغ سیاست های کلان مربوط به پروژه به مدیر پروژه و کارگروه راهبری آن

·           ایجاد هماهنگی و همسو نمودن حوزه های مختلف جهت اجرای پروژه

·           تأیید ساختار کارگروه راهبری و انتصاب رئیس آن

·           نظارت و تأیید مصوبات کارگروه راهبری پروژه